İDEYALARIN DƏSTƏKLƏNMƏSİ KOMPONENTİ

Proqram iştirakçıları təcrübəyə əsasən müəyyən etdikləri problemləri fərdi və ya qrup şəklində mentorların köməkliyi ilə layihələr hazırlayıb ekspert qruplarına təqdim edərək, öz ideyalarını müdafiə edib layihələrinə dəstək almağa nail ola bilərlər.

İdeyalar fərdi və komanda şəklində təqdim edilə bilər. Sosialyönümlü və innovativ ideyaların dəstəklənməsi proqram iştirakçılarının potensial inkişafına, fərdi keyfiyyətlərinin artırılmasına və gələcəkdə onların uğurlu karyera qurmasına əsaslı təkan verəcəkdir.