İSTEDADLARIN İDARƏ OLUNMASI

Məzun olacaq gənc liderlərə fərdi ideyalarını reallaşdırmaq üçün xüsusi dəstək veriləcək, onların karyera inkişafı təşviq olunacaq.

Proqramın əvvəlki mərhələlərindən uğurla keçmiş 20 gənc liderin hər birinə fərdi inkişaf qrantının ayrılması nəzərdə tutulmuşdur. Gənc liderlər bu vəsaitin yarısını kouçla birgə müəyyən olunan fərdi inkişaf planına uyğun olaraq ixtisaslaşdırılmış təlimlər üçün istifadə edəcəkdir. Vəsaitin ikinci yarısı təşkilatçılar tərəfindən müəyyən olunmuş gənclərlə işləyən təşkilat və qurumda 3 ay müddətində gənc liderin layihə rəhbəri olaraq işə cəlb olunmasına yönəldiləcəkdir.

Gənc liderlər proqramından məzun olduqdan sonra da, onların fərdi karyera planına uyğun olaraq qiymətləndirilməsi üçün müxtəlif fəaliyyətlərin təşkili gözləniləndir. İstedadların İdarə Olunması komponentinin yekun məqsədi – gənc liderin müvafiq nəticələr göstərdiyi halda 2-3 il müddətində rəhbər vəzifələrə qədər yüksəlməsinin təşviq olunmasıdır.