Məzunlarla İŞ

Məzun olacaq gənc liderlərə fərdi ideyalarını reallaşdırmaq üçün xüsusi dəstək veriləcək, onların karyera inkişafı təşviq olunacaq.

Məzun olacaq gənc liderlərə fərdi ideyalarını reallaşdırmaq üçün xüsusi dəstək veriləcək, onların karyera inkişafı təşviq olunacaq. Proqram çərçivəsində qazandıqları təcrübə və biliklər onların potensial kadr kimi yetişməsində əvəzsiz rol oynayacaq. Bundan əlavə, məzunların əldə etdikləri təcrübələr gələcəkdə onların mövcud iş yerində yüksək ixtisaslı, peşəkar, innovativ kadr kimi formalaşmasına öz tövhəsini verəcək.